Oversættelse

Oversættelse af eksisterende manualer med indscanning af eksisterende billedmateriale.

Jeg har i årenes løb oversat en mængde teknisk materiale fra Engelsk og Tysk til Dansk.

Et indgående kendskab til fagudtrykkene indenfor automobil-, teknik- og landbrugsrelaterede fagområder er en vigtig forudsætning for korrekt oversættelse.

Når det gælder oversættelse fra Dansk til fremmedsprog, har jeg kontakt til et anerkendt oversættelsesbureau, som leverer den oversatte tekst, som jeg herefter placerer i manualen.