Maskindirektivet 2006/42/EF

Afløste 29/12-2009 det tidligere direktiv 98/37/EF, som ikke er gyldigt for maskiner, der markedsføres som nye efter denne dato.

Opdatering af det tekniske dossier

Det betyder, at fabrikanter og importører skal have det tekniske dossier med brugsanvisning og overensstemmelseserklæring opdateret for serieproducerede maskiner, som markedsføres efter denne dato.

Fælles regler

Maskindirektivet betyder at maskiner, som markedsføres indenfor EU- landenes grænser er underkastet fælles regler for sikkerhed og sundhed.

Fri omsætning

CE mærkede maskiner kan frit omsættes indenfor hele EU. Det er med andre ord slut med at opstille tekniske handelshindringer med henvisning til nationale krav. Mærket er forbrugerens garanti og fabrikantens blå stempel, det er derfor fornuftigt at få mærket anbragt før konkurrenterne.

Kvalitetsstyringskrav

Maskindirektivets krav falder for størstedelens vedkommende sammen med almindelige kvalitetsstyringskrav, og kan for mange producenter vise sig som lejligheden til at indføre egentlig kvalitetsstyring i virksomheden.

Fabrikanten

Fabrikanten skal kende indholdet af maskindirektivet. Der stilles krav om dokumenterede sundheds- og sikkerhedsmæssige overvejelser for fremstilling og brug af maskinerne.

Teknisk dossier

Der skal udarbejdes et teknisk dossier, som skal opbevares i mindst 10 år efter, at den sidste maskine er produceret.

Brugsanvisning

Der kræves en god brugsanvisning med alle relevante data og informationer, som kan være forbrugeren til nytte.

Seriefremstilling

Ved seriefremstilling kræves procedure for overholdelse af sundheds- og sikkerhedsmæssige krav - med andre ord - kvalitetsstyring.

Det koster

Det koster tid og penge at uddanne medarbejdere. Det tager tid at danne sig et overblik over, hvad der skal gøres. Det tager tid at udarbejde materiale til brug for dokumentationen. Det koster tid og penge at følge med i, hvilke ændringer der sker.

Slip for besværet

Med ekstern assistance slipper De for det besværlige og tidkrævende arbejde.

Det bliver billigere

Ved at anvende standardprocedure og -materiale kan jeg levere til priser, som ligger langt under Deres omkostninger ved selv at gøre arbejdet.

Jeg tilbyder

Et praktisk ringbind, som indeholder en kort vejledning og en række færdige formularer til brug ved udarbejdelse af det tekniske dossier. Et materiale som kan anvendes efter Deres ønsker, behov og tekniske stade.

Assistance/rådgivning

Jeg tilbyder assistance og rådgivning ved udfærdigelse af teknisk dossier og opstilling af procedurer. Fremstilling af tegninger, brugsanvisninger/instruktionsbøger, reservedelslister/kataloger, indscanning af fotos, logoer, illustrationer osv.